Aldehyde là gì? Những lĩnh vực sử dụng Aldehyde

Aldehyde là gì? Những lĩnh vực sử dụng Aldehyde Aldehyde, hay aldehyd, an-đê-hít, là hợp chất trong hóa hữu cơ có nhóm chức carbaldehyd: R-CHO. Tên aldehyde (aldehyde) gốc từ tiếng La Tinh alcohol dehydrogenatus có nghĩa: rượu đã được khử hydro. Các aldehyde thông dụng Các chất trong nhóm aldehyde gọi theo IUPAC: tên ankan cùng bậc carbon cộng thêm đuôi –al, ví dụ methan CH4 sang H-CHO methanal. Bậc carbon Tên …

Aldehyde là gì? Những lĩnh vực sử dụng Aldehyde Read More »