Hỗ trợ: 0932696777

Email: tinhdaufacare1979@gmail.com

Bảng Dữ Liệu An Toàn Vật Liệu Tinh Dầu – MSDS

 • MSDS – BẢNG DỮ LIỆU AN TOÀN VẬT LIỆU CỦA TINH DẦU THIÊN NHIÊN

 • 1. Bảng Dữ Liệu An Toàn Vật Liệu Của Tinh Dầu Là Gì?

 • Bảng Dữ Liệu An Toàn Vật Liệu Tinh Dầu  (MSDS – MATERIAL SAFETY DATA SHEET) được tổ chức thành các thành phần khác nhau với các tiêu đề riêng biệt và chủ yếu cung cấp thông tin tóm tắt về các đặc tính của sản phẩm, các mối nguy hiểm có thể có, cách dùng cẩn thận và các giao thức khẩn cấp.
 • Các nhà sản xuất hoặc nhà cung cấp vật liệu hoặc sản phẩm hóa học tạo Bảng dữ liệu an toàn vật liệu để cung cấp hướng dẫn khách hàng về cách sử dụng hợp lý của họ.
 • Bảng Dữ Liệu An Toàn Vật Liệu Tinh Dầu
 • » Xem thêm: Tinh Dầu Thiên Nhiên Xem Tại Đây.
 • 2. Những Phần Khác Nhau Của Một Bảng Dữ Liệu An Toàn Vật Liệu

 • Các thành phần chính trên MSDS là: Nhận dạng sản phẩm và công ty, Nhận dạng mối nguy, Thành phần, Thông tin về thành phần, Biện pháp sơ cứu, Biện pháp chữa cháy, Biện pháp phát hành ngẫu nhiên, Xử lý và lưu trữ, Kiểm soát phơi nhiễm, Bảo vệ cá nhân, Tính chất hóa học, Tính ổn định và tính phản ứng, thông tin độc tính, thông tin sinh thái, cân nhắc xử lý, thông tin vận chuyển, thông tin quy định.
 • 3. Cách Nhận Dạng Sản Phẩm Và Công Ty

 • Có thể tìm thấy MSDS, trong Tài liệu MSDA & COA của trang sản phẩm trên trang website. Tên của sản phẩm, đôi khi được gọi là sản phẩm nhận dạng trực tuyến, tên là trên cả MSDS và nhãn WHMIS và phải khớp với tên trên nhãn vật liệu. Để tìm bảng MSDS chính xác cho tài liệu, bắt buộc phải tìm kiếm dựa trên tên sản phẩm thực tế thay vì bất kỳ tên biểu mẫu ngắn nào có thể được sử dụng cho sản phẩm. 
 • 4. Nhận Dạng Nguy Hiểm

 • Phần này của MSDS chứa thông tin về các cách khác nhau trong đó người ta có thể tiếp xúc với vật liệu và các tác động có thể có hại của việc tiếp xúc. Tác dụng của vật liệu này đối với động vật, nếu chúng đã được sử dụng cho mục đích thí nghiệm, có thể được đề cập nếu chúng có liên quan đến sức khỏe con người.
 • Ảnh hưởng sức khỏe trong phần này có thể được coi là chung, vì các hiệu ứng sẽ không phải lúc nào cũng giống nhau đối với mọi người tiếp xúc với tùng vật liệu nguy hiểm tiềm tàng. Mức độ ảnh hưởng sức khỏe sẽ được xác định theo cách xử lý vật liệu và mục đích sử dụng. 
 • MSDS từ các nhà cung cấp khác nhau sẽ có thông tin khác nhau, một số có thể cung cấp các tác động tiềm năng được sự đoán hợp lý từ việc sử dụng sản phẩm thông thường cũng như cách xử lý sự cố tràn và khẩn cấp, trong khi các MSDS khác có thể cung cấp thêm chi tiết về cách xử lý các tình huống xấu nhất và các ảnh hưởng sức khỏe có thể xảy ra do tiếp xúc với bất kỳ số lượng nào của chất thông qua bất kỳ hình thức tiếp xúc (hấp thụ, hít,…) Người ta không được cho rằng một sản phẩm nguy hiểm nhiều hay ít hơn một sản phẩm khác dựa trên thông tin được nếu trong phần này.
 • 5. Tổng Quan Về Tình Trạng Khẩn Cấp

 • Phần này để cấp đến các đặc tính vật lý của vật liệu như màu sắc, mùi, giai đoạn vật lý (Khí, lỏng,rắn,..), tốc độ bay hơi, điểm sôi, điểm đóng băng và các chi tiết khác. Nó giải quyết các mối quan tâm đáng chú ý như tính dễ cháy, khả năng phản ứng và các mối nguy tiềm ẩn đối với sức khỏe môi trường. 
 • 6. Tình Trạng Pháp Lý

 • Tiểu mục này có thể bao gồm thông tin về trạng thái quy định của vật liệu theo Quy định về Sản phẩm được kiểm soát (WHMIS) hoặc Tiêu chuẩn Truyền thông Nguy hiểm của Hoa Kỳ. Nói một cách đơn giản, các quy định có thể sẽ đề cập đến mục tiêu của các tổ chức đang cung cấp và sử dụng tài liệu này và những nỗ lực của họ để đảm bảo rằng sản phẩm phù hợp với tất cả các quy tắc, chính sách, tiêu chuẩn, pháp luật và quy định. Tài liệu tham khảo về các quy định và luật về sức khỏe, an toàn và môi trường có thể được cung cấp tại đây.
 • 7. Kích Ứng Sản Phẩm

 • Phần này sẽ chỉ ra bất kỳ kích ứng tiềm ẩn nào do tiếp xúc với vật liệu này thông qua da hoặc mắt hay đường hô hấp. Nếu động vật thì nghiệm được sử dụng để kiểm tra sự khó chịu, điều đó cũng sẽ được đề cập ở đây.
 • 8. Độ Nhạy Cảm Sản Phẩm

 • Nhạy cảm với sản phẩm xảy ra khi phản ứng dị ứng với hóa chất được phát triển trong một khoảng thời gian. Với phơi nhiễm ban đầu, độ nhạy có thể nhẹ và có thể tăng ở mức độ nghiêm trọng với các trường hợp phơi nhiễm tiếp theo. Tất nhiên, ngay cả khi tiếp xúc ngắn với một lượng nhỏ chất này có thể gây ra phản ứng cực đoan. Hai loại nhạy cảm bao gồm da và hệ hô hấp. Các triệu chứng nhạy cảm bao gồm sưng, đỏ, phồng rộp, ngứa và đau. Các triệu chứng nhạy cảm hô hấp bao gồm ho, khó thở, thở khò khè,…
 • 9. Chăm Sóc

 • Một chất gây ung thư là bất kỳ chất gây ung thư. Các vật liệu gây ung thư sẽ được xác định như vậy bởi Cơ quan Nghiên cứu Ung thư (IARC) hoặc hội nghị Các nhà vệ sinh Công nghiệp Chính phủ Hoa kỳ (ACGH). Danh sách các chất gây ung thư bao gồm những chất gây hại cho cả người và động vật. Nếu bằng chứng cho một hóa chất được liệt kê là hạn chế. Nó có thể được liệt kê là có khả năng gây Ung thư. 
 • 10. Độc Tính Sinh Sản

 • Phần này sẽ giải quyết bất kỳ ảnh hưởng tiềm năng nào đến khả năng sinh sản của nam hoặc nữ trưởng thành, bao gồm các hậu quả như giảm khả năng sinh sản và thay đổi chu kỳ kinh nguyệt. 
 • 11. Đối Với Khả Năng Gây Dị Tật Bẩm Sinh

 • Teratogen là những chất có thể gây dị tật bẩm sinh, và phôi là những chất có thể có tác dụng độc hại đối với phôi đang phát triển. Điều quan trọng là phụ nữ mang thai, đặc biệt, giảm thiểu tiếp xúc với các vật liệu có các đặc tính này.
 • 12. Tính Đột Biến

 • Tính đột biến của một chất liên quan đến khả năng gây đột biến trong DNA tế bào, là yếu tố quyết định phẩm chất và đặc điểm nổi bật mà cha mẹ truyền lại cho con cái. Nó cũng xác định cách các tế bào sinh cơ thể sinh sản. Một chất khác có thể có tác dụng gây đột biến cũng có thể liên quan đến các mối nguy tiềm ẩn gây ung thư, gây quái thai hoặc sinh sản. Kết quả kiểm tra tính đột biến của vật liệu có thể không nhất thiết là đáng tin cậy hoặc kết luận, do thực tế là cơ thể con người có thể loại bỏ các đột biến và sửa chữa các đột biến: tuy nhiên, thông tin này được đưa vào để hướng sự chú ý đến nguy cơ sức khỏe tiềm ẩn.
 • 13. Tương Tác Sản Phẩm

 • Các sản phẩm phối hợp là những sản phẩm mà khi kết hợp với một số hóa chất khác có thể gây ra tác hại lớn hơn nếu chúng được sử dụng riêng lẻ. Sự tương tác của nhiều hơn một hóa chất trong cùng một khoảng thời gian có nghĩa là ảnh hưởng sức khỏe của việc tiếp xúc được thêm vào với nhau và làm cho nghiêm trọng hơn. 
 • 14. Hiệu Quả Môi Trường Tiềm Năng

 • Phần này cung cấp thông tin về các tác động có thể của vật liệu đối với môi trường như cá hoặc động vật hoang dã cũng như khả năng gây tích lũy sinh học trong môi trường. 
 • 15. Ảnh Hưởng Của Việc Tiếp Xúc Với Sản Phẩm

 • Tiếp xúc lâu dài với vật liệu có hại có thể từ vài tháng đến nhiều năm và có thể do phơi nhiễm kéo dài hoặc do tiếp xúc nhiều lần trong một thời gian dài. Phơi nhiễm mãn tính có thể phát triển chậm và có thể tự biểu hiện ngay cả sau khi ngừng tiếp xúc. Các triệu chứng có thể không được trải nghiệm ban đầu, nhưng một căn bệnh có thể trở nên rõ ràng ngay cả những năm sau đó. 
 • Chú Ý: Tất cả các sản phẩm của Tinh Dầu Dược Liệu Facare mới chỉ dành cho sử dụng bên ngoài trừ khi có quy định khác. Thông tin này không nhằm mục đích chẩn đoán, điều trị, chữa bệnh hoặc phòng ngừa bất kỳ bệnh nào và không nên được sử dụng bởi bất kỳ ai đang mang thai hoặc dưới sự chăm sóc của bác sĩ. Vui lòng tham khảo chính sách của chúng tôi để biết thêm chi tiết. 
 • Có thể bạn quan tâm:
 • Bài viết này là Tài Sản Trí Tuệ của Công Ty TNHH Tinh Dầu Dược Liệu Facare, mọi hình thức sao chép khi chưa được Chúng tôi cho phép bằng văn bản điều vi phạm Bản Quyền và bất hợp pháp.
 • Copyright © Bản quyền thuộc về Công ty TNHH Tinh Dầu Dược Liệu Facare™
Sản phẩm liên quan
tinh thể long não Camphor
90.000 - 2.000.000150.000 90.000
Tiết kiệm: 60.000₫ (40%)
Mua hàng
dầu neem
120.000 - 1.750.000150.000 120.000
Tiết kiệm: 30.000₫ (20%)
Mua hàng

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Chia sẻ :
Scroll to Top
Scroll to Top
0932696777
Liên hệ